Publicado en Fontes informativas

En busca da fonte perdida

A fonte informativa é, probablemente, a ferramenta clave sen a cal o xornalista non podería exercer o seu labor. Resulta imprescindible que sexa fiable e veraz xa que, no suposto contrario, a información ofrecida non sería leal ó código deontolóxico do xornalismo e ó seu compromiso coa cidadanía. É fundamental facer unha correcta investigación para logo seleccionar as fontes fiables e poder empregalas.

Normativa reguladora dos procesos electorais

 • ELECCIÓNS NACIONAIS

NORMATIVA E PRAZOS

Convocatoria de eleccións.

Se o presidente do Goberno fai uso da súa facultade de disolución anticipada, os decretos da convocatoria publícanse no BOE ao día seguinte da súa expedición. A fecha das eleccións será 54 días despois da publicación da convocatoria. Se pola contra non fai uso da facultade de disolución anticipada, os decretos de convocatoria publícanse no BOE 25 días antes de que acabe a lexislatur. A data das eleccións segue as mesmas normas que no caso anterior.

Presentación de candidatos e partidos políticos.

Cada un dos partidos debe designar por escrito a un representante legal antes do noveno día posterior á convocatoria. O representante xeral designa antes do onceavo día aos representantes de cada candidatura.

As candidaturas deberán ser presentadas entre 15 e 20 días posterior ca publicación da convocatoria. O escrito debe expersar: Denominación, siglas e símbolo do partido. As candidaturas publicaranse 22 días antes da convocatoria.

En canto a campaña electoral dá comezo o día 38 despois da convocatoria e dura 15 días. Termina entorno as 0.00 do día antes das eleccións. Os Concellos teñen a obriga a obriga de reservar lugares especiais gratuitos para a colocación de carteis, e, no seu caso, pancartas e carteis colgados en postes ou farolas polo sistema chamado bandeirolas. Os partios so poden colocar a propaganda nos espazos comerciais autorizados. O gasto das candidaturas deste tipo de publicidade non poderá exceder o 20% de gastos. Os partidos deben comunicar os emplazamentos dispoñibles para a colocación da propaganda dentro dos sete días seguintes á convocatoria.

División en circunscripcións eformación de mesas electorais.

A división en circunscripcións faise para que o peso e a importancia de cada rexión sexa equitatuvo. As persoas que se encargan das mesas electorais son elexidas por sosrteo entre todos os censados ou empadronados maiores de 18 anos. Non s epode rexeitar salvo por causas de forza maior. Os Concellos debene de anunciar convenientemente cales son os locais correspondentes a cada sección e Mesa electoral.

Votación por correspondencia.

Aquelas persoas que prevén non estar o dia da votación no país deben entregar unha solicitude previa á Delegación Provincial do Censo Electoral. A Oficina do Censo Electoral remitirá por correo certificado ao elector, a partir do día 34 posteiror á publicación da convocatoria e antes do sexto día anterior ao dia da elección. Deberán enviar a papeleta antes do terceiro día previo á elección. Por outro lado está o voto por Correo das persoas que non viven en España. Éstes deberán pedilo máis tarde do vixésimo quinto día posterior á convocatoria e deberán enviar a papeleta antes do quinto día previo á elección.

A votación nas mesas electorais desarrollarase desde as 9.00 as 20.00 horas do día fixado para a convocatoria. Os cidadáns maiores de idade deben acercarse ao Concello no que estén empadroados e votar na mesa electoral que lle corresponda. Posteriormente lévase a cabo o esctrinio a partir do peche ás 20.00 horas.

 • ELECCIÓNS Á XUNTA DE GALICIA

NORMATIVA E PRAZOS

Convocatoria de eleccións.

O número de Diputados do Parlamento de Galicia fíxase en 75 e a cada unha das catro provincias de Galiza correspóndelle un mínimo inicial de 10 Deputados. Os 35 restantes distribúense entre as provincias en proporción a súa población. A convocatoria de eleccións á Xunta celebrarase no 54 día e o 60 día posterior á convocatoria, a duración da campaña electoral, así como a data constitutiva do Paralmento, que terá lugar dentro do plazo dun mes, a contar desde o día da celebración das eleccións.

Presentación de candidatos e partidos políticos.

Os partidos que pretendan concurrir ás eleccións designará ás persoas que debean representalos ante a administrción electoral, como representates xerais ou de candidatura. Cada representante xeral deberá designar antes do undécimo día posterior á convocatoria, ante a Xunta Electoral de Galicia, aos representantes das candidaturas que o seu partido presente en cada unha das circunscripcións. A campaña electoral terá unha duración no interior a quince días nin superior a vinteun.Terminará en todo caso ás cero horas do día inmediatamente anterior ao da votación. Durante este período os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia poderán realizar unha campaña institucional destinada a informar e fomentar a participación dos electores na votación, sen influir na orientación do voto. Non se poderán contratar espazos de publicidade electoral nos medios de comunicación da compañía Radio e Televisión de Galicia.

En canto ao reparto de panfletos e a votación por correspondencia séguense os mesmo criterios que nas eleccións xerais, antes explicadas.

 • ELECCIÓNS AOS CONCELLOS

NORMATIVA E PRAZOS

Convocatoria de eleccións.

Se o alcalde fai uso da súa facultade de disolución anticipada, os decretos da convocatoria publícanse no BOE ao día seguinte da súa expedición. A fecha das eleccións será 54 días despois da publicación da convocatoria. Se pola contra non fai uso da facultade de disolución anticipada, os decretos de convocatoria publícanse no BOE 25 días antes de que acabe a lexislatura. A data das eleccións segue as mesmas normas que no caso anterior.

Presentación de candidatos e partidos políticos.

Cada un dos partidos debe designar por escrito a un representante legal antes do noveno día posteiror á convocatoria. O representante xeral designa antes do onceavo día aos representantes de cada candidatura.

As candidaturas deberán ser presentadas entre 15 e 20 días posterior ca publicación da convocatoria. O escrito debe expersar: Denominación, siglas e símbolo do partido. As candidaturas publicaranse 22 días antes da convocatoria.

En canto a campaña electoral dá comezo o día 38 despois da convocatoria e dura 15 días. Termina entorno as 0.00 do día antes das eleccións. Os Concellos teñen a obriga a obriga de reservar lugares especiais gratuitos para a colocación de carteis, e, no seu caso, pancartas e carteis colgados en postes ou farolas polo sistema chamado bandeirolas. Os partios so poden colocar a propaganda nos espazos comerciais autorizados. Os partidos deben comunicar os emplazamentos dispoñibles para a colocación da propaganda dentro dos sete días seguintes á convocatoria.

Todo o demais segue as mesmas normas que o resto das convocatorias, tanto a xeral como a da Xunta.

Folgas estudantís en democracia

O 28 de marzo de 1980, durante o goberno de Adolfo Suárez coa LOECE vixente, a coordinadora estatal de estudantes convoca unha folga contra o proxecto de Lei de Autonomía Universitaria. Finalmente este cancelouse. O 4 de decembro de 1984 a Coordinadora de Estudantes convocou unha folga por mor da escaseza de fondos para a universidade. O presidente era Felipe González e a lei, LOECE. No inverno de 1986 a 1987, durante o goberno de Felipe González e coa LODE vixente, o Sindicato de Estudantes convoca unha folga para queixarse da limitación de acceso á facultade, na que segundo o Sindicato houbo un 90% de participación.

No mesmo contexto que a anterior o 19 de abril de 1989 o Sindicato de Estudantes convoca unha folga pola baixa calidade dos estudos de FP, na que houbo bastante participación nas grandes cidades, aínda que inferior ó 50%. O 29 de outubro de 1993, tamén na presidencia de Felipe González pero coa LOGSE vixente convocouse unha folga contra a subida de tasas. Grazas a ela acordouse que as tasas non superasen o IPC.

O 7 de novembro de 2001, durante a presidencia de Jose María Aznar coa LOPEG vixente convocouse unha folga contra a posible retirada da selectividade. Manifestáronse unhas 100.000 persoas. O 13 de novembro de 2008, durante o goberno de Zapatero coa LOE vixente o Sindicato de Estudantes convocou unha folga contra o plan Bolonia na que houbo varias manifestacións con gran implicación. O plan implantouse de todos modos.

Entre 2012 e 2016 convocáronse numerosas folgas en contra da LOMCE durante a presidencia de Mariano Rajoy, tanto durante a LOE como despois de que a nova lei se aprobase no 2013, pero ningunha conseguiu parar o proceso. As críticas centrábanse nas reválidas e no decreto 3+2, e pedían a dimisión de Wert. O 24 de febreiro de 2012. O 29 de marzo. O 22 de maio de 2012 convocada por CCOO, ANPE, CSIF, STES y UGT con ampla participación. Do 5 ó 7 de febreiro de 2013 convocada polo Sindicato de Estudantes, que tivo gran número de participantes en determinadas cidades. O 9 de maio de 2013 convocada pola Plataforma Estatal pola Escola Pública cun seguimento de aproximadamente o 40% do alumnado e un 20% do profesorado.

Do 22 ó 24 de outubro de 2013 o Sindicato de Estudantes así como asociacións de nais e pais e de profesorado chaman a unha folga á que acudiu o 20% do profesorado e case o 90% do alumnado. Do 21 ó 23 de outubro de 2014 o Sindicato de Estudantes convoca unha folga que tivo gran seguimento nas tres xornadas, en especial na primeira. O 25 e 26 de febreiro de 2015 o Sindicato de Estudantes convoca unha folga que tivo entre o 75 e o 90% de participación. Do 24 ó 26 de marzo de 2015 asociacións de profesorado e de estudantes chaman á folga, que ten unha ampla participación. O 13 e 14 de abril de 2016 hai unha folga convocada polo Sindicato de Estudantes cun seguimento de un 85%.

 

Compositores de bandas sonoras premiados cun Oscar

Ennio Morricone

Nado en Roma en 1928, é o compositor da banda sonora de máis de 400 películas, obras polas que é considerado un dos maiores autores para a historia do cine. Con só dez anos, matriculouse no Conservatorio de Santa Cecilia para estudar trompeta e tras terminar a súa formación como trompetista traballando en xiras e en escenarios profesionais, iniciou a súa carreira como compositor, principalmente dedicándose á música vocal e de cámara. En 1955 comezou a arranxar música para películas e en 1961 compuxo a súa primeira banda sonora para cine. Os seus principais recoñecementos foron:

 • Óscar Honorífico en 2006
 • Óscar á Mellor Banda Sonora en 2016 por Os odiosos oito
 • Globos de ouro á Mellor Banda Sonora por A misión, A lenda do pianista no océano e Os odiosos oito
 • Premios BAFTA á Mellor Música Orixinal por Érase unha vez en América, A Misión, Os intocables de Eliott Ness, Cinema Paradiso e Os odiosos oito
 • Grammy á Mellor Banda Sonora por Os intocables de Eliott Ness

Howard Shore

Nado en Toronto en 1946, é un compositor e saxofonista con máis de 80 colaboracións en distintas películas. Profesionalmente, formouse na Berklee College of Music; compuxo letras e melodías para Lighthouse, banda da que formou parte entre finais dos sesenta e comezos dos setenta; e dirixiu o apartado musical do exitoso programa televisivo “Saturday Night Live” entre 1975 e 1980. Aínda que escribiu a música de grandes producións como O silencio dos cordeiros, Señora Doubtfire ou A habitación do pánico, os seus maiores recoñecementos e galardóns son premios Óscar, Globos de ouro e Grammy á Mellor Banda Sonora pola trilogía O Señor dos Aneis.

Alan Menken

Nado en 1949 en Nova York, é un compositor e pianista maiormente coñecido polas súas composicións musicais en numerosas películas producidas polos estudos de animación de Walt Disney. Tras desenvolver un cedo interese pola música e estudar na New York University, actualmente comparte con Edith Head o terceiro lugar como os máis ganadores dos Óscar; 8 en total, tras ser nominado 16 veces. Os seus principais galardóns son Óscar á Mellor Banda Sonora e Mellor Canción Orixinal das películas A sirenita, A Bela e A Besta, Aladdín e Pocahontas.

Marvin Hamlisch

Nado en 1944 en Nova York e falecido en Los Ángeles en 2012, foi un director, compositor e pianista. É coñecido por compoñer a música da Chorus Line, gañadora do Premio Pulitzer e 9 premios Tony, que ata o ano 2011 foi o musical con maior cantidade de representacións da historia. Foi aceptado aos sete anos na Juilliard School of Music e colaborou con personaxes como Woody Allen, Barbra Streisand e ata na serie de películas de James Bond. Foi o único compositor que gañou nunha mesma cerimonia de entrega os tres Óscar dedicados á música: mellor banda sonora orixinal, banda sonora adaptada e mellor canción orixinal (1973). Os seus principais galardóns son Óscar á Mellor Banda Sonora Orixinal e á Mellor Canción Orixinal por Tal como eramos e Óscar á Mellor Adaptación Musical por O golpe.

Alfred Newman

Nado en New Heaven en 1901 e falecido en Los Ángeles en 1970, foi un dos compositores de cine máis importantes da historia de Estados Unidos e é coñecido por ser o autor da coñecida sintonía da 20th Century Fox. Comezou a estudar piano aos cinco anos e tocaba en teatros e restaurantes para complementar os ingresos da súa familia. Durante a súa carreira foi nominado a 45 candidaturas aos premios Óscar, sendo únicamente superado por John Williams, nomeado en 50 ocasións. Os seus principais galardóns foron Óscar á Mellor Música de Filme Musical por Sempre nos teus brazos, With a song in my heart, Chámame señora e O rei e eu.

Franz Waxman

Nado en 1906 nunha rexión de Alemaña (actualmente Polonia) e falecido en 1967 en Los Ángeles, foi un compositor coñecido por fundar o Festival de Música de Los Ángeles en 1947. Empezou a recibir leccións de piano aos sete anos e aos dezaseis matriculouse na Academia de Música de Dresde para estudar composición e dirección. A partir de 1947, Waxman abandonou a Warner e converteuse nun compositor independente que aceptaba só os traballos que lle interesaban, o que deu como resultado The Song of Terezin en 1965, unha obra para orquesta, coro e coro de nenos baseada en poemas escritos polos nenos do Campo de Concentración de Theresienstadt durante a Segunda Guerra Mundial. Os seus premios foron Óscar á Mellor Banda Sonora de Película Dramática por O crepúsculo dos deuses e Un lugar no sol.

Max Steiner

Nado en Viena en 1888 e falecido en Viena en 1971, foi un compositor de música de cine recoñecido xunto con Victor Young e Alfred Newman como o pai do sinfonismo clásico estadounidense. Estudou na academia musical vienesa e pronto se ligou á opereta vienesa, sendo recoñecido rápidamente, do mesmo xeito que cando comezou a traballar en Broadway ao verse obrigado a trasladarse a Estados Unidos pola Primeira Guerra Mundial. Estivo nomeado ao Óscar en vinte ocasiones, obténdoo en tres ocasiones por O delator á Mellor Banda Sonora e por A estraña pasaxeira e Desde que te fuches á Mellor Música de Filme Dramático.

John Williams

Nado en Nova York en 1932, é un compositor e director de orquesta e é coñecido por compoñer a banda sonora de máis de cen películas, entre elas, algunhas tan famosas como Tiburón, E.T., a saga Star Wars, Indiana Jones, A lista de Schlinder, Memorias dunha geisha, War horse e Harry Potter. Estudou piano e composición na Universidade de California e en 1952 foi reclutado para a forza aérea dos Estados Unidos, onde dirixiu e compuxo música para a banda da forza aérea. Tres anos máis tarde, volveu estudar piano, esta vez na Escola Juilliard. recibiu o Óscar en cinco ocasiones malia recibir ata 50 nominaciones.

Hans Zimmer

Nado en 1957 en Frankfurt, é un compositor de bandas sonoras cinematográficas e pioneiro na integración de música electrónica e arreglos orquestales tradicionais. Na actualidade é considerado un dos compositores máis sobresaíntes de Hollywood, alcumado pola crítica como o “omnipresente Zimmer”. De pequeno recibiu clases de piano, pero foi cando se trasladou a Londres cando entrou de verdade no mundo da música. Como anécdotas, cabe destacar que acompañou ao grupo Mecano nun concerto en Segovia en 1984 e actualmente é dono da empresa de música cinematográfica Remote Control Productions en California. Os seus recoñecementos máis importantes son o Óscar á Mellor Banda Sonora por O rei león e Globos de ouro á Mellor Banda Sonora por Gladiator e O rei león.

Nino Rota

Nado en Milán en 1911 e falecido en Roma en 1979, foi un compositor de música clásica e cinematográfica coñecido pola súa banda sonora en O padriño. Profesionalmente, traballou como profesor no Liceo Musical de Bari, do que chegaría a ser director; gañou unha beca para estudar no Curtis Institute of Music de Filadelfia e ademais é recoñecido por ser o mestre de Riccardo Muti. O seu galardón máis importante é un Óscar á Mellor Banda Sonora por O padriño II.

Jerry Goldsmith

Nacido en Pasadena en 1929 e falecido en Beverly Hills en 2004, foi un dos compositores máis importantes e recoñecidos na cinematografía e é coñecido polas súas bandas sonoras en series de películas como Rambo ou Star Trek. Aprendeu a tocar o piano aos seis anos, estudou composición, teoría e contrapunto aos catorce e terminou ingresando na Universidade do Sur de California. O seu único Óscar foi en 1976 por A profecía malia ser nomeado en 16 ocasións.

James Horner

Nado en Los Ángeles en 1953 e falecido no Bosque nacional Os Pais en 2015, foi un compositor coñecido por ser nomeado aos Óscar á Mellor Banda Sonora por Aliens, o regreso, Titanic, A Beautiful Mind e Avatar, entre outras. Empezou a tocar o piano aos cinco anos e trasladouse a Londres para estudar no Royal College of Music e máis tarde no Green Valley High School. Licenciouse en música na Universidade do Sur de California. Pola súa banda sonora en Titanic recibiu un Óscar, un premio da Asociación de Críticos de Cine de Chicago, un Globo de ouro e un premio Satellite.

Alexandre Desplat

Nado en Parides en 1961, é un compositor recoñecido en numerosas ocasións como un dos 10 mellores compositores de cine ao redor do mundo. estudou piano aos seis anos, trompeta aos oito e flauta aos dez. Fascinado pola música e o cine, en 2007 as súas composicións para películas xa sumaban 100. Pola súa banda sonora en O gran hotel Budapest recibiu un Óscar, un premio BAFTA e un Grammy.

Danny Elfman

Nado en Los Ángeles en 1953, é un compositor, músico, cantautor e productor discográfico recoñecido principalmente polas súas colaboracións nas películas de Tim Burton. Malia que os seus pais matriculárono nun conservatorio de música e contrataron a un profesor particular, Elfman preferiu ser autodidacta e máis tarde, unirse ao coro do grupo teatral do seu irmán, The Mystic Knights of Oingo Boingo. Tras iniciar a súa amizade con Tim Burton, Danny demostra que o seu traballo adáptase a todos os estilos con obras en Eduardo Manostijeras, personaxes de cómic como Batman, Hulk ou Spider-Man, mundos fantásticos como O planeta dos simios e tamén ao musical con A noiva cadáver e O Estraño Mundo de Jack, considerada por moitos a súa obra mestra.

Películas máis taquilleiras en España nos últimos cinco anos

A taquilla de cine en España tivo numerosos éxitos, algúns dos cales bateron récords históricos. Se facemos un repaso dos filmes máis taquilleiros dende 2010 ata 2015, o primeiro posto lévao de lonxe “Ocho apellidos vascos”.

“Ocho apellidos vascos” sorprendeu coas cifras que alcanzou, xa que despois de “Avatar” e “Lo imposible” non se esperaba que ningún filme español superara ditos resultados. Sen embargo, a película dirixida por Emilio Martínez-Lázaro conseguiu recadar no seu primer fin de semana 2,72 millóns de euros. Esta comedia, aínda que tamén podería considerarse comedia romántica, tivo un orzamento de 3 millóns de euros, o cal impacta se nos fixamos na súa recadación total que foi de 56 millóns. Outro dato que cómpre ter en conta é que o número de espectadores que acudiron a ver esta película foi de 9,5 millóns de persoas.

No segundo posto do ranking atopamos “Avatar”. Trátase dunha película de ciencia ficción dirixida por James Cameron, que, a pesar de ser o filme máis taquilleiro de 2010, estreouse en decembro do 2009. Nun primeiro momento, a previsión inicial do estreo era en maio dese mesmo ano, pero a súa produtora, 20th Century Fox, decidiu mellorar a posproducción e deixar máis tempo para que os cines de todo o mundo tiveran a oportunidade de instalar proxectores de películas 3D. Londres foi o lugar onde se proxectou por primeira vez o 10 de decembro, mentres que no resto do mundo estreouse entre os días 16 e 18 dese mesmo mes.

Pese a ser estreada no 2009, no ano seguinte ninguén conseguiu superar as súas cifras de recadación. Avatar, cuxo orzamento 237 millóns de dólares máis 150 para a promoción, logrou un total de 52,9 só en España, sendo vista por 9.497.000 espectadores.

Avatar converteuse nun filme que bateu récords históricos, os cales podemos apreciar só observando as cifras. Un exemplo é que é a película máis cara da historia, en canto a orzamento.

Nun terceiro lugar, “Lo imposible” é unha das películas que asombran co seu éxito cando apenas levaba unha semana na carteleira. Estreouse o 11 de outubro de 2012 e no seu primer fin de semana recadou  de 8,9 millóns de euros. Este filme, dirixido por Juan Antonio Bayona, pertence ao xénero do drama e o thriller. Bayona posuía un orzamento de 30 millóns de euros para a realización da película, pero conseguiu unhas cifras de 42,4 millóns de euros recadados só en España e 6.400.000 espectadores.

Seguindo o ranking atopamos “Ocho apellidos catalanes”. Como ocorría con “Ocho apellidos vascos” trátase dunha comedia, na que se podería incluír tamén o xénero do romance. Dirixida por Emilio Martínez- Lázaro, que contaba cun orzamento de 4,5 millóns de euros, mostrouse por primeira vez na gran pantalla o 20 de novembro de 2015. En canto a súa recadación, a cifra total pecha con 32,09  millóns de euros, aproximadamente a metade que a súa primeira parte, e 5,1 millóns de espectadores.

No ecuador do ranking sitúanse “Los minions”. Este largometraxe pertence ao xénero da animación, aínda que tamén da comedia. O seu orzamento foi 74 millóns de euros, cos cales contaron os seus directores Kyle Balda e Pierre Coffin. Este filme estadounidense, que saíu á luz por primeira vez o 3 de xullo de 2015, captou a atención de 4.321.000 espectadores, recadando 24,4 millóns de euros.

O posto número seis ocúpao “Toy Story 3”, o cal conseguiu unha recadación de 23,9 millóns de euros. Lee Unkrich foi o seu director, quen contou cun presuposto de 200.000.000€, supoñendo unha das películas máis caras de Pixar ata ese ano, o 2010. Pódese englobar dentro de diferentes xéneros dende a animación, pasando pola comedia e aventuras, ata infantil. Os espectadores que acudiron ás salas de cine para visualizar este filme foron 3,5 millóns de persoas, polo que se converteu na sexta película máis exitosa do noso ranking.  

“Alicia en el país de las maravillas” é a seguinte película máis taquilleira. No 2010 atrapou a 2.890.000 espectadores, o que supón unha recadación de 22,8 millóns de euros. Tamén se trata dunha película que abrangue varios xéneros, pero os principais son o fantástico, o de animación e o de aventuras. Tim Burton, o seu director, contou cun orzamento de 200 millóns de dólares para a súa realización.

No terceiro posto comezando pola cola sitúase “Jurassic world”, a cal se estreou en España o 12 de xuño de 2015. Cun orzamento de 150 millóns de dólares, Colin Trevorrow dirixiu este filme que acabou recadando 22,2 millóns de euros. Jurassic world mestura os xéneros de ciencia ficción, acción e aventuras, cos cales conseguiu atrapar a un gran número de espectadores, qconcretamente 3,6 millóns de persoas.

Na penúltima posición érguese “Star Wars: El despertar de la fuerza”, unha película estadounidense de ciencia ficción e aventuras.  Só en España recadou 22,1 millóns de euros, grazas aos 3.350.000 espectadores que  acudiron ós cines para ver este filme. Dirixida por Jeffrey Jacob Abrams e cun orzamento de 200 millóns de euros, mostrouse por primeira vez na gran pantalla o 18 de decembro de 2015.

Por último pero non menos importante, no posto número 10 atópase “La saga Crepúsculo: Amanecer- Parte 2”. Bill Condon foi quen dirixiu este largometraxe, que chegou a alcanzar unhas cifras de recadación de 21,8 millóns de euros. Resulta ser a máis cara de todas as películas da saga, xa que o seu orzamento foi de 75 millóns de dólares. De xénero fantástico e romántico, estreouse o 16 de novembro de 2012 e finalmente conseguiu alcanzar os 1.290.000 espectadores.

 

Personaxes máis influíntes en Economía, Política, Xornalismo e Tecnoloxía

Non resulta sinxelo facer unha escolla de dez persoas de considerable relevancia dentro destes campos, xa que hai innumerables persoaxes cuxas contribucións ós ámbitos mencionados son salientables. Para elixir ás máis destacadas establecéronse unha serie de criterios obxectivos. A transcendencia e proeza das súas aportacións prácticas ou teóricas, a influencia na sociedade e coñecemento por parte da mesma ou a súa relevancia son factores tidos en conta. Como reza o refraneiro popular, «nin están todos os que son, nin son todos os que están».

 • ECONOMÍA

Michael Porter

Alma máter da Universidade de Harvard polas súas notables aportacións, o economista estadounidense revolucionou o marco da estratexia competitiva empresarial grazas á súa teoría das cinco forzas competitivas existentes dentro dun determinado sector. A súa ampla obra —cómpre salientar a publicación How competitive forces shape strategy— foi premiada con distinguidos recoñecementos a nivel mundial entre os que destaca o seu nomeamento coma asesor activo do Goberno norteamericano.

Joseph Stiglitz

O economista da corrente neokeynesiana, moi crítico coas teorías liberais que defenden o libre mercado, recibiu un premio Nobel no ano 2001 en recoñecemento á súa traxectoria e considerables aportacións. A súa proposta sobre os salarios de eficiencia —formulada xunto co tamén financeiro Carl Shapiro— foi a súa contribución fundamental.

Paul Krugman

Tamén estadounidense e galardonado cun premio Nobel e un Príncipe de Asturias, criticou as solucións neoliberais ás recesións económicas de 1930 e 2008. Krugman foi o artífice do concepto “nova teoría do comercio” no campo das finanzas e o comercio internacional.

Thomas Piketty

A aportación do economista francés baséase na concepción dunha alternativa ó que el mesmo denomina capitalismo “patrimonial” e “salvaxe” para facer fronte á pobreza e á desigualdade. Propón os impostos progresivos e a creación dun imposto mundial sobre a riqueza. A súa contribución ó marco da economía internacional resulta de grande importancia e recoñecemento por impulsar unha alternativa teórica ó sistema dominante, o capitalismo, á hora de reducir a desigualdade.

Yanis Varoufakis

Coñecido maioritariamente por ser o principal artífice do programa económico da coalición grega de esquerdas Syriza, as súa teoría económica fundaméntase na intervención estatal e a redistribución equitativa da renta. A imposibilidade de levar a cabo as súas propostas debido á presión da Unión Europea provocou a súa dimisión como ministro de Finanzas. É un personaxe mediático, cuxas teorías obteñen unha difusión notoria.

Finn Kydland

O teórico noruego recibiu o premio Nobel en recoñecemento polas súas aportacións no campo da macroeconomía dinámica. Kydland defende a permanencia no tempo da política económica e as forzas impulsoras tras cada etapa cíclica da economía.

Adam Posen

Centra a súa tese en termos macroeconómicos. Investiga as relacións financeiras internacionais e o impacto da globalización na economía, así como os efectos positivos e negativos da inflación a nivel mundial.

Tim Harford

O economista británico obtén un gran recoñecemento no seu país debido ó seu labor como columnista no diario Financial Times, no que pretende resolver os problemas dos seus lectores aplicando a teoría económica.

Esther Duflo

A súa contribución ás teorías económicas do desenvolvemento e ó estudo das políticas contra a pobreza e a desigualdade é fundamental no marco da macroeconomía global. Alén diso, realizou controis teóricos para combatir a pobreza.

Dambisa Moyo

Nada en Zambia, o seu labor céntrase na investigación en termos macroeconómicos das relacións internacionais, incidindo no trato entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Pretende saber cales son os factores que provocan esta situación.

 • POLÍTICA

Naomi Klein

Activista canadiense, unha das principais caras visibles do altermundialismo, o movemento político oposto á globalización, o libre mercado e os postulados económicos neoliberais. Klein é tamén defensora activa do ecoloxismo e a conservación sostible dos ecosistemas.

Şafak Pavey

Activista e deputada da Asemblea Nacional de Turquía. É unha das principais defensoras do movemento feminista e a igualdade nun país con tendencias patriarcais. Alén diso, promove a igualdade de dereitos para tódalas persoas independentemente do seu sexo, raza ou relixión.

Anthony Giddens

Director da London School of Economics e grande impulsor da “terceira vía” como modelo político-económico. Esta innovadora proposta, en auxe dende comezos de século, pretende crear un vínculo cos puntos en común entre o socialismo e o capitalismo. A súa aportación serviu de referente a líderes de nivel mundial coma o ex primeiro ministro británico Tony Blair.

Heinz Dieterich Steffan

O sociólogo alemán é un dos principais defensores do concepto de “socialismo do século XXI”. A teoría baséase nun modelo de Estado socialista —de tendencia económica marxista— sustentado sobre catro eixos: desenvolvemento democrático rexional, organizacións de base, economía de equivalencias e democracia participativa. Este modelo foi implementado en Venezuela por Hugo Chávez.

Christiana Thorpe

Natural de Serra Leoa, é unha activista que creou no seu país unha organización que promove e —pretende— garantir os dereitos das mulleres na educación e no traballo. Valora por riba de todo a liberdade e a educación como piares fundamentais da súa teoría política.

Rafael Sebastián Guillén Vicente

Maiormente coñecido polo alcume “Subcomandante Marcos”, é un activista mexicano que defende os principios básicos do indixenismo —baseado en postulados zapatistas—. Alén de loitar pola xustiza da poboación aborixe, é un fervente protector da natureza e a biodiversidade.

Michael Moore

O cineasta norteamericano é a viva imaxe da oposición ó sistema imperante nos Estados Unidos. Ten unha postura moi crítica cara á globalización, a violencia armada e a invasión de países coma Irak ou Afganistán por intereses propios. A súa reprobación do capitalismo provocou que sexa calificado de “antipatriota” pola fervente oposición ás súas ideas.

Wael Ghonim

Activista exipcio, unha das principais caras visibles da revolución do ano 2011 que provocou a caída do presidente Mubarak, na procura de xustiza social, democracia e o respeto ós Dereitos Humanos. Grazas á creación dun blogue no que narraba a actualidade política no seu país, converteuse nunha das personaxes máis influíntes en Oriente Medio. Pretende que sexa a propia sociedade quen propicie un cambio real no sistema.

Ron Jones

A figura do profesor estadounidense non queda exenta de controversia. A súa principal contribución foi o experimento sociolóxico, levado a cabo con alumnos universitarios, coñecido como a “Terceira Ola”. O obxectivo principal era demostrar que incluso unha sociedade libre e democrática pode sucumbir ante unha ideoloxía autoritaria e ditatorial coma o nazismo.

Esther Vivas

Activista catalana e autora de numerosas publicacións acerca dos movementos sociais, a loita contra a desigualdade e políticas agroalimentarias que fomenten consumo responsable. Entre os seus postulados cómpre salientar a defensa dunha distribución xusta e equitativa dos alimentos.

 • XORNALISMO

Dan Gillmor

É considerado o pai do xornalismo cidadán. É considerada a primeira persoa en ter un blog nun medio tradicional. Considera que o xornalismo cidadán é unha nova forma de facer xornalismo baseada na interacción co lector , dunha maneira menos autoritaria e máis participativa.

Kate Adie

É unha xornalista británica que actualmente presenta en la BBC Radio, aínda que tamén fai xornalismo en guerra. O seu traballo máis coñecido foi como corresponsal de noticias na BBC onde cubriu moitas zonas de guerra. Foi galardonada co British Academy Television Awards Premio de la BAFTA.

Christiane Amanpour

É a persoa encargada de anclar os asuntos globais de ABC News en Estados Unidos, ademais de ser a Xefa Corresponsal para CNN Internacional.

Hu Shuli

É unha xornalista chinesa. Actualmente é a editora xefe do grupo de medios, Caixin Medios, fundado en 2009. Shuli tamén foi redactora xefe e editora internacional de China Business Times.

Bob Woodward

Xornalista americano, que expuxo o escándalo “Watergate” durante o tempo do presidente Nixon no cargo. Actualmente é o editor asociado ao Washington Post. Gañou o premio Pulitzer de Servizo Público en 1972.

Simon Rogers

É considerado o pioneiro do xornalismo de datos. O xornalismo de datos permite  mesturar a extración, o filtrado e a visualización de datos. É o editor e director do blogue online do xornal The Guardian.

Louis Theroux

É un xornalista e documentalista británico para a BBC. Foi nomeado para un premio EMMY polo seu traballo en TV Nation, ademais de haber gañado dous Premios BAFTA e un Premio da Sociedade de Televisión Real.

Diane Sawyer

É un xornalista estadounidense, considerada como a primeira muller corresponsal de 60 Minutes e máis recentemente anclada para ABC World News ata Setembro de 2014.

Shereen Bhan

É unha xornalista india. É a xefa executiva de Delhi Oficina de CNBC-TV18 na India. Gañou varios premios como ICCI á Muller do Ano en 2005 e tamén foi nomeada como unha das Xoves Líderes Mundiais en 2009 no Foro Económico Mundial.

Arturo Pérez-Reverte

É un xornalista e escritor español. Traballou doce anos como reporteiro no diario Pueblo e nove nos informativos da TVE, como especialista en conflitos armados. Actualmente traballa no suplemento XLSemanal. En 2003 ingresou na Real Academia Española.

 • TECNOLOXÍA

Tim Berners

Pai da web. Fixo a primeira conexión entre un usuario e un servidor empregando un código HTTP. En outubro de 1994 fundou o Consorcio da World Wide Web con sede no MIT, para supervisar e estandarizar o desenvolvemento das tecnoloxías sobres as que se fomenta a web e permiten o funcionamento de Internet.

Sheryl Sandberg

Esta muller é a rexente de Facebook no que se refire ao manexo de negocios e operacións de compra-venta. É a directora de marketing, deseñadora de plans de negocios, supervisora de recursos humanos e políticas públicas, ademais como un dos máis expertos empregados na área da comunicación interna e externa. Sen ela Facebook non sería o que é hoxe.

Linus Torvalds

Foi o creador do sistema operativo Linux. Torvalds creou Linux a partir do sistema operativo libre Minix creado por Andrew S. Tanenbaum. Tamén se baseou nalgunhas ferramentas, varias utilidades e nos compiladores desenvoltos polo proxecto GNU. Actualmente é o director da xestión do núcleo de Linux.

Limor Fried

Tamén coñecida como Lady Ada. Limor Fried lidera o movemento Open Source Hardware.Este movemento permite aos usuarios empregar, cambiar, mellorar o software e redistribuirlo na súa forma modificada ou na súa forma orixinal. Tamén fundou Adafruit, coa que busca facilitar a aprendizaxe sobre a electrónica.

Marissa Meyer

Foi a primeira muller enxeñeira contratada por Google. É a encargada de todos os dispositivos móbiles e smartphones. Especializada na intelixencia artificial, que se converteu nun pilar fundamental en Google, está traballando no desenvolvemento dos coches de condución autónoma.

Nolan Bushnell

Fundador de Atari. É considerado un pioneiro dos videoxogos. Despois de que Warner Comunications o obrigara a deixar Atari, fundou unha empresa robótica  chamada Androbot Inc. Foi incluido no Video Game Hall of Fame e  no Consumer Electronics Association “Hall of Fame”.

Michael Dell

Fundador da compañía Dell. Dell foi a empresa pioneira en construír ordenadores por encargo e online. Mentres estaba na universidade, comezou unha empresa de computadores chamada Pc limited no seu dormitorio. En 1987  cambioulle o nome a Dell Computer Corporation.

Pierre Omidyar

Foi o fundador da páxina de ventas online E-Bay. Antes de crear E-Bay, Omidyar fundou, no ano 1991, unha empresa chamada Ink Development, dedicada a crear interfaces de usuario de ordenador empregando un lapis e unha tableta, en vez de dispostivos como un teclado e un rato.

Shuji Nakamura

Foi o inventor do LED branco, azul, e ultravioleta. Gañou o Premio Nobel de Física, xunto a Isamu Akasaki e Hiroshi Amano, pola invención de eficientes diodos de emisión de luz azuis, que fixeron posibles as fontes de luz branca brillantes e de baixo consumo.

BIBLIOGRAFÍA

BARCIA, Esteban S.  «La huelga de estudiantes fue general en toda España». El País (Sociedad), 21 de xaneiro de 1987 <http://elpais.com/diario/1987/01/21/sociedad/538182002_850215.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

BBC. “Nobel de Economía: fortuna compartida”. BBC, 11 de outubro de 2004. <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3734000/3734112.stm> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

Biografías de grandes economistas: Joseph Stiglitz, Aula de Economía. <http://www.auladeeconomia.com/biografias-stiglitz.htm> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

CARMONA, Luis Miguel: Diccionario de compositores cinematográficos, T&B Editores, Barcelona, 2008

Casa del Libro. “Naomi Klein – Libros, eBooks, Bibliografía y Biografía”. <http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/naomi-klein/34038> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

CEAPA.  «9 de mayo: Huelga general educativa de padres y madres, profesorado y estudiantes». CEAPA, 9 de maio de 2013 <https://www.ceapa.es/content/9-de-mayo-huelga-general-educativa-de-padres-y-madres-profesorado-y-estudiantes> [Consulta: 17 outubro 2016]

CELADA CRESPO, Juan; DE LA PUERTA, Javier.  «El movimiento estudiantil, por la retirada de la ley de Autonomía Universitaria». El País (Tribuna, Tribuna libre), 1 de febreiro de 1980 <http://www.elpais.com/diario/1980/02/01/espana/318207601_850215.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

COLLINS, Laura. “Wael Ghonim: the voice of a generation”. The National, 12 de febreiro de 2011. <http://www.thenational.ae/news/world/africa/wael-ghonim-the-voice-of-a-generation?pageCount=2> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

DIETERICH STEFFAN, Heinz. <>, 2009. <http://www.rebelion.org/docs/121968.pdf> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

EFE.  «El Sindicato de Estudiantes convoca tres días de huelga: 5, 6 y 7 de febrero». El mundo (Educación, Contra la reforma educativa), 22 de novembro de 2012 <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/22/espana/1353587903.html> [Consulta: 15 outubro 2016]

EFE.  «Toda la enseñanza pública, llamada hoy a la huelga general». El diario (Economía), 9 de maio de 2013 <http://www.eldiario.es/economia/Toda-ensenanza-publica-llamada-general_0_130536980.html> [Consulta: 17 outubro 2016]

El País.  «El Sindicato de Estudiantes cifra el seguimiento de la huelga entre el 75 y el 90%». El País (Política), 21 de outubro de 2014 <http://politica.elpais.com/politica/2014/10/21/actualidad/1413878671_572419.html> [Consulta: 15 outubro 2016]

El País.  «Los estudiantes de la mayoría de las universidades públicas secundaron ayer la huelga contra la subida de las tasas». El País (Sociedad), 5 de decembro de 1984 <http://www.elpais.com/diario/1984/12/05/sociedad/471049201_850215.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

El País.  «Miles de estudiantes salen a la calle contra el Plan Bolonia». El País (Sociedad), 13 de novembro de 2008 <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/11/13/actualidad/1226530801_850215.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

ESCALANTE, Fernando. “La transición al indigenismo del EZLN”. Tribuna Americana, Año 1, n.4, Madrid, abril 2004. <http://www.fernandoescalante.net/la-transicion-al-indigenismo-del-ezln/> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

España. Consulta de resultados electorales. Dirección de Política Interior. < http://www.infoelectoral.interior.es/min/ayuda.html> [Consulta: 12 de outubro de 2016]

España. Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 31 de Agosto de 2015, núm. 248, 1985-21380. <https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-21380-consolidado.pdf > [Consulta: 12 outubro 2016]

España. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general.Junta Electoral Central, 1 de abril de 2015. <http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg> [Consulta: el 12 de ouutubro de 2016]

EuropaPress. “Kydland y Prescott, Nobel de Economía por sus trabajos sobre política económica y ciclos empresariales”. El Mundo, 12 de outubro de 2004. <http://www.elmundo.es/mundodinero/2004/10/11/Noti20041011132003.html> [Consulta: 18 de outubro de 2016].

Galicia. LEY 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 13 de abril de 2012, núm. 71, pp. 13194 < http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120413/AnuncioC3B0-040412-14490_es.html> [Consulta: el 12 de outubro de 2016]

GIDDENS, Anthony. <>. Taurus, Madrid, 1999 (páginas 327-336). <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3815/pr.3815.pdf> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

 

GIMENO, Rebeca. “Esther Duflo y la ciencia contra la pobreza”. El País Semanal, 7 de octubre de 2016. <http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/esther-duflo/> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

GÓMEZ URZAIZ, Begoña. “El economista estrella que ha conquistado EE UU”. El País, 4 de maio de 2014. <http://elpais.com/elpais/2014/05/04/icon/1399230744_920068.html> [Consulta: 18 de outubro de 2016].

GONZÁLEZ, Martín. ‘Simon Rogers: “El periodismo de datos es sólo buen periodismo que emplea las últimas herramientas”’. El Diario, 30 de Junio 2014 <http://www.eldiario.es/turing/Simon-Rogers-periodismo-necesita-transparente_0_274373511.html> [Consulta: 15 de outubro]

Google- Amanecer parte 2- Presupuesto

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-182749/secretos/

Google- Análisis taquilla 2012- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/analysis/2012/

Google- Avatar- Budget- Bog Screen Rant- Información de Margaret Maurer

http://screenrant.com/most-expensive-movies-ever-made/?view=al

Google- Avatar-Budget- Blog The wrap- Información de Josh Dickey

http://www.thewrap.com/avatars-true-cost-and-consequences-11206/

Google- Avatar- Presupuesto

http://www.imdb.com/title/tt0499549/

Google- Avatar- Presupuesto- Información de Rubén Linde

http://www.harpersbazaar.es/cultura/ocio/peliculas-caras-historia-del-cine

Google- Avatar- Presupuesto- Europapress

http://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-james-cameron-respnsabiliza-fox-presupuesto-avatar-20091216131847.html

Google- Avatar- Presupuesto- Expansión

http://expansion.mx/economia-insolita/2009/12/21/avatar-recupera-su-inversion

Google- Avatar- Récord histórico- Taquilla

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100113/sociedad/avatar-record-historico-taquilla-20100113.html

Google- Blog de cine – Alicia en el país de las maravillas- Blog de Sergio Benítez

http://www.blogdecine.com/criticas/tim-burton-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-el-gran-artificio

Google- Lo imposible- Comparación- Ocho apellidos vascos- Noticia María Quintana

http://www.elmundo.es/cultura/2014/04/07/534289aee2704edc648b457b.html

Google- Lo imposible- Más taquillera

http://www.20minutos.es/noticia/1654090/0/lo-imposible/taquilla/los-otros/

Google- Lo imposible- Recaudación- Récord

http://www.economiadigital.es/es/notices/2012/11/bayona_logra_lo_imposible_pulveriza_los_records_de_amenabar_34565.php

Google- Lo imposible- Ranking taquilla- España- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/ranking/2012/ranking-taquilla-espana-lo-imposible-44me-y-hotel-transylvania-26me/

Google- Lo imposible- Ranking taquilla- España- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/ranking/2012/ranking-taquilla-espana-lo-imposible-suma-otros-217-millones-y-james-bond-18/

Google- Lo imposible- Ranking taquilla- España- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/ranking/2012/ranking-taquilla-espana-lo-imposible-358me-y-skyfall-31me/

Google- Lo imposible- Recaudación- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/news/2013/lo-imposible-supera-los-100-millones-de-en-todo-el-mundo/

Google- Lo imposible- Taquilla- 1º fin de semana- Blog de cine- Noticia de Juan Luis Caviaro

http://www.blogdecine.com/tag/taquilla

Google- Lo imposible. Taquilla- 1º fin de semana- Noticia de C.Rull (20 minutos)

http://www.20minutos.es/noticia/1617340/0/lo-imposible/tadeo-jones/taquilla/

Google- Lo imposible- Taquilla- 1º fin de semana- Noticia de Gregorio Belinchón (El País)

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/15/actualidad/1350292862_967960.html

Google- Los minions- Taquilla- Presupuesto

http://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/los-minions-hacen-historia-1-160-millones-taquilla-la-pelicula-mas-rentable-universal

Google- Los minions- Taquilla- Presupuesto- Noticia Antonio Orrán

http://cines.com/noticias/minions-taquilla-usa-1207/

Google- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- Cinematrografía- 2015

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/taquilla/Anual-2015/top-50-2015.pdf

Google-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- Cinematografía- Taquilla 2012

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/gl/areas-cultura/cine/mc/cdc/anos-anteriores/ano-2012/cine-peliculas-recaudacion.html

Google- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- Cinematografía- Taquilla 2012

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/taquilla/Anual-2012/top-cine-espanol-acumulado2012.pdf

Google- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- Cinematografía- Taquilla 2013

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/taquilla/Anual-2013/top-cine-espanol-acumulado2013.pdf

Google- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- Cinematografía- Taquilla 2014

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/cine/datos-industria-cine/taquilla/Anual-2014/cine-espanol-acumulado-def-2014.pdf

Google- Ocho apellidos vascos- Espectadores

http://www.lavanguardia.com/cine/20140421/54405998379/ocho-apellidos-vascos-pelicula-espanola-mas-espectadores.html

Google- Ocho apellidos vascos- Taquillas- Recaudación

http://www.telecinco.es/telemania/comunicacion/Record-taquilla-cine-espanol-impulso-ocho-apellidos-vascos_0_1905750479.html

Google- Presupuesto Avatar- Películas más caras

http://www.10puntos.com/peliculas-mas-caras-historia/

Google- Películas más taquilleras 2010-  Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/analysis/2011/las-peliculas-mas-taquilleras-en-espana-de-2010/

Google- Películas más taquilleras 2011- Reportaje Pau Brunet

http://www.eleconomista.es/boxoffice/analysis/2012/las-peliculas-mas-taquilleras-del-2011/

Google- Películas más taquilleras- Taquilla 2015- España

http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/02/11/1136223/5-peliculas-vistas-espana-2015.html

Google- Películas más taquilleras – Taquilla 2015- España

http://hoycinema.abc.es/tops/20151213/abci-taquilla-spain-2015-201512111558_2.html

Google- Taquilla 2010- España

http://www.factoriadelcine.com/2010/09/12/las-25-peliculas-mas-taquilleras-en-espana-ano-2010/

Google- Toy Story 3- Espectadores- Recaudación

http://especiales.publico.es/hemeroteca/361845/la-asistencia-al-cine-en-espana-toca-fondo

Google- Toy Story 3- Récord- Pixar

https://365cine.wordpress.com/2010/08/14/toy-story-3-es-el-film-mas-taquillero-de-la-historia-de-pixar/

HARFORD, Tim. “The Undercover Economist”. <http://timharford.com/> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

Harvard Ash Center (Estados Unidos). “Harvard Ash Center Announces Appointment of Wael Ghonim as Senior Fellow”. <http://ash.harvard.edu/news/harvard-ash-center-announces-appointment-wael-ghonim-senior-fellow> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

Harvard University (Estados Unidos).  “Michael E. Porter”. <http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6532> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

HERRANZ, Arantxa. “Las 11 mujeres más influyentes que están definiendo la tecnología”. [en liña]. Bloglenovo. <http://www.bloglenovo.es/las-11-mujeres-mas-influyentes-que-estan-definiendo-la-tecnologia/> [Consulta: 15 de outubro]

InfoLibre.  «Alumnos y profesores llaman a la huelga el martes contra la reforma universitaria». InfoLibre (Educación), 22 de marzo de 2015 <http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/22/alumnos_profesores_llaman_huelga_martes_contra_reforma_universitaria_30228_1012.html> [Consulta: 15 outubro 2016]

InfoLibre.  «El Sindicato de Estudiantes llama a la huelga los días 21, 22 y 23 de octubre». InfoLibre (Educación), 28 de agosto de 2013 <http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/28/el_sindicato_estudiantes_llama_huelga_los_dias_de_octubre_7137_1012.html> [Consulta: 15 outubro 2016]

InfoLibre.  «La huelga de estudiantes se cierra con un alto seguimiento en Madrid y Barcelona». InfoLibre (Huelgas), 14 de abril de 2016 <http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/14/la_huelga_estudiantes_cierra_con_alto_seguimiento_madrid_barcelona_48130_1012.html> [Consulta: 15 outubro 2016]

La Marea.  «El Sindicato de Estudiantes cifra el seguimiento de la huelga entre el 75 y el 90%». La Marea (Sociedad), 26 de febreiro de 2015 <http://www.lamarea.com/2015/02/26/el-sindicato-de-estudiantes-cifra-el-seguimiento-de-la-huelga-entre-el-75-y-el-90/> [Consulta: 15 outubro 2016]

La Vanguardia.  «Los alumnos de Formación Profesional van a la huelga por la baja calidad de sus estudios». La Vanguardia (Sociedad, Educación), 20 de abril de 1989, p. 28 <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/05/31/pagina-28/33073478/pdf.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

Las 5 fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa, 5 fuerzas de Porter. <http://www.5fuerzasdeporter.com/> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

MARÍN BELLÓN, Federico. “<>, el fracaso de un experimento antitotalitario”. ABC, 16 de febreiro de 2012. <http://www.abc.es/20120216/tv/abci-tercera-canal-historia-201202161230.html> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

MORENO, Marco Antonio. “Thomas Piketty y la teoría del capitalismo salvaje”. ATTAC, 20 de maio de 2014. <http://www.attac.es/2014/05/20/thomas-piketty-y-la-teoria-general-del-capitalismo-salvaje/> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

MOYO, Dambisa. “Global economist, author & investor in the future”. <http://dambisamoyo.com/about/> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

NAKAMURA, Shuji. <http://ssleec.ucsb.edu/nakamura> [Consulta: 15 de outubro]

OMIDYAR, Pierre. Omidyar Network <https://www.omidyar.com/people/pierre-omidyar> [Consulta: 15 de outubro]

PÉREZ-REVERTE, Arturo. <http://www.perezreverte.com/biografia/> [Consulta: 15 de outubro]

PIIE (Estados Unidos). “Adam S. Posen”. PIIE – Peterson Institute for International Economics.  <https://piie.com/experts/senior-research-staff/adam-s-posen> [Consulta: 16 de outubro de 2016].

PLAYÀ MASET, Josep.  «Los sindicatos anuncian para hoy la mayor
huelga universitaria de los últimos 20 años». La Vanguardia (Sociedad), 29 de outubro de 1993 <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/10/15/pagina-33/34218380/pdf.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

RAMÍREZ, Luis.  «Protestas estudiantiles en 1976». ABC (El revelado), 18 de decembro de 2014 <http://www.abc.es/abcfoto/revelado/20141218/abci-estudiantes-manifestaciones-universidades-madrid-201412171544.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

RODRÍGUEZ-PINA, Gloria. “Yanis Varoufakis: 23 datos para conocer al ministro de Finanzas griego”. El Huffington Post, 2 de febreiro de 2015. <http://www.huffingtonpost.es/2015/02/02/yanis-varoufakis-ministro-economia-fianzas-grecia_n_6581164.html> [Consulta: 18 de outubro de 2016].

ROGERS, Simon. Data Journalism and other curiosities <https://simonrogers.net/about/> [Consulta: 15 de outubro]

ROVIRA, Bru.  «Su primera “mani”». La Vanguardia, 29 de outubro de 1993 <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1987/11/11/pagina-2/33737853/pdf.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

SANMARTÍN BARROS, Israel. “La nueva sociedad civil mundial: el altermundismo”, Academia.edu, 2008. <http://www.academia.edu/4822188/La_nueva_sociedad_civil_mundial_el_altermundismo> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

SANMARTÍN, Olga R.  «El Gobierno dice que la huelga es ‘un fracaso’ pero admite más participación que en la anterior». El mundo (Educación, Jornada de protesta), 24 de outubro de 2013 <http://www.elmundo.es/espana/2013/10/24/5268df730ab740c92a8b4580.html> [Consulta: 17 outubro 2016]

SERRA, Emili. “Esther Vivas: ‘Se estigmatiza a la gente que pasa hambre y no a las causas’”. La Vanguardia, 26 de decembro de 2014. <http://www.lavanguardia.com/vida/20141226/54422146331/esther-vivas-se-estigmatiza-a-la-gente-que-pasa-hambre-y-no-a-las-causas.html> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

SILIÓ, Elisa, UNIÓN, J. A.  «La escuela pública se echa a la calle para frenar la ‘ley Wert’». El País (Sociedad), 10 de maio de 2013 <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368090821_258562.html> [Consulta: 14 outubro 2016]

Sindicato de Estudiantes.  «25 y 26 de febrero Huelga General de Estudiantes». Sindicato de Estudiantes, 3 de febreiro de 2015 <http://www.sindicatodeestudiantes.net/index.php/noticias/movimiento-estudiantil/estatal/2100-25-y-26-de-febrero-huelga-general-de-estudiantes> [Consulta: 15 outubro 2016]

STRAUSS, Gary. “The truth about Michael Moore”. USA TODAY, 20 de xuño de 2004. <http://usatoday30.usatoday.com/life/movies/news/2004-06-20-moore_x.htm> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

U.S. Department of State. “2012 International Women of Courage Award Winners”. <http://www.state.gov/s/gwi/programs/iwoc/2012/bio/index.htm> [Consulta: 17 de outubro de 2016].

VAN DEN ABEELE, Charlotte. “Christiana Thorpe”. Periodismo Humano, 3 de xaneiro de 2012. <http://periodismohumano.com/mujer/christiana-thorpe.html> [Consulta: 17 de outubro].

VV.AA. “10 mentes brillantes de la tecnología actual”. [en liña]. Neoteo. <http://www.neoteo.com/10-mentes-brillantes-de-la-tecnologia-actual> [Consulta: 15 de outubro]

VV.AA . Linus Torvalds [en liña]. Buscabiografías. <http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8294/Linus%20Torvald> [Consulta: 15 de outubro]

VV.AA. “Los 10 personajes más influyentes en el mundo de la tecnología” [en liña]. Geekets. <http://www.geekets.com/2008/01/los-10-personajes-mas-influyentes-en-el-mundo-de-la-tecnologia/ >[Consulta: 15 de outubro]

VV.AA. “Michael S. Dell” [en liña]. Dell. <http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/bios/michael-dell-bio?c=us&l=en&s=corp> [Consulta: 15 de outubro]

VV.AA. “Nolan Bushnell: Un emprendedor serial”. Entrepreneur, agosto 2013 <https://www.entrepreneur.com/article/266180> [Consulta: 15 de outubro]

VV.AA. “Tim Berners-Lee” [en liña]. W3. <https://www.w3.org/People/Berners-Lee/> [Consulta: 15 de outubro]

VV.AA. ”Top 12 influential journalist of today”. [en liña]. New York Film Academy. <https://www.nyfa.edu/student-resources/top-12-influential-journalists-today/> [Consulta: 15 de outubro]

 

3 comentarios sobre “En busca da fonte perdida

 1. Política: aínda que hai figuras interesantes, tamén hai algunhas como os activistas ou Moore que se escapan un pouco da idea de teórico da política. Ademais hai que precisar un pouco máis os seus perfiles, para identificalos mellor.
  Xornalismo: en cambio neste apartado falamos de profesionais, algúns coñecidos nas súas zonas xeográficas. Xornalista india, chinesa?. Pérez-Reverte.
  Tecnoloxía: non tiñan que ser responsables de multinacionais ou de empresas. Non queríamos millonarios. Queríamos personalidades como Berners-Lee.
  Fontes: unha cousa é a estratexia de busca e outra a elaboración das fontes. Harvard Business School. “Michael E. Porter”. Faculty & Research… As datas nos apuntes non levan de. Harford, Tim. Trump, Brexit… As fontes ordénanse alfabeticamente.

  Me gusta

 2. Procesos electorais: votación por correspondencia? Algo resumido.
  Fontes: único listado de todos os apartados. Por que consulta resultados electorais.
  Folgas estudiantes: algo resumido. Plan Bolonia foi bastante contestado en toda España. Sen citas. Estratexia: primeiro serían sistema informativo, palabras clave e fontes.
  Fontes: único listado de todos os apartados. Orden alfabético. E ao nome do xornal non se engade a sección. Hai que revisar a documentación que está no campus virtual para usala.
  Compositores: poñer os anos dos nobel sería útil. 14? Son moitos máis.
  Fontes: único listado de todos os apartados. O libro é de 2008, e os que se premiaron despois?
  Películas taquilleras: unha táboa e algunha imaxe, resolvería mellor a organización e o acceso aos datos. Dólares hai que pasalos a euros.
  Fontes: unha cousa é a estratexia de busca e outra a elaboración das fontes. Era necesario un único listado das fontes de todos os apartados. Neste caso, incorrectas.

  Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s